Tietoa Sukuseurasta

Tarkoitus ja toimintamuodot

Hätisen sukuseura ry (perustettu v. 2003) selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura mahdollisuuksiensa mukaan

  • järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia
  • tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa
  • kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta, kirjeenvaihtoa, valokuvia, esineitä ja julkaisuja
  • harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

TIETOSUOJASELOSTE_16.9.2018_Hätisensukuseurary